Náš tým

S kým spolupracujeme

J. Fridrich

Architekt / jednatel

+420 737 92 30 16

Číslo autorizace: ČKA-4353
Studium:
2005-2011 Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava
2007-2008 Faculty of civill engiinering, University of Portsmouth (UK)
2010-2012 Fakulta Architektury, VUT Brno

J. Výtisk

Projektant

+420 724 57 40 82

Studium:
2001-2005 Střední průmyslová škola stavební Ostrava
2005-2011 Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava

P. Agel

Statika

Spolupracující statik.

V. Dvořáková

Projektant TZB

Spolupracující projektant TZB